Kde nás nájdete

Kontakty:
E-mail: info@radico.sk

Fakturačná adresa:
Zdenka Krištofikova
Rakova 17
02351 Čadca

IČO:51995191
DIČ:1082227179

Nie je platca DPH.
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Čadca,
číslo živnostenského registra: 520-29487.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár